LOADING ...
về bến tre gấp

Ruồi Lính Đen Miền Tây

📢📢📢📢 loa loa loa...HÓNG ...😋😋
🍓Troi oi tiiin dc hok...😋😋
Ngay Trung Tam Tp btre nhe..
👉👉Thoi điem..thoi gjan ro rang roi nhe..

❤Chuan bj khai truong ❤
♥♥♥Phố ẩm thuc tai tp btre❤❤❤

🐷Cho nao co an uong cho do co e...😂

👉👉👉👉👉Đia Điem👈👈👈👈👈

😋 ke ben bo ho truc gjang...
😋đuong nam ky khoi nghja phuong 2...
😋 Cong sau truong tieu hoc ben tre..
😋co hon 60 gjan hang am thuc cac mon an...
💥💥💥Chjnh thuc khai truong tu ngay 💥💥💥
🍎🍉🍇🥝🍓🍍🌽
25/4/2019.. đen 2/9/2019

✨Thoi gjan hoat dong :tu 6h chieu den 23h dem..

☄like-shere-tag cho ban be gan xa cung bjet nhe...

8 likes / 3 comments

Top comments

Kim Dlugi
Ái Vân Lâm
Linh Phan