LOADING ...

About

THIS IS THE OFFICIAL FANPAGE OF TÓC TIÊN!

Business enquiries: Mr.Tùng minhtung.ly@gmail.com

“ Dứt cơn mưa ấy bầu trời vẫn xanh
Chỉ riêng em mới được quyền có anh
Những bông hoa khác chỉ là mỏng manh “

Đố mọi người,câu này thuộc lyric của bài nào?????
⚡Đáp án [ Youtu.be Link ]

Photos from Tóc Tiên's post

1,371 likes / 48 comments

Top comments

Tóc Tiên
Cuong Phan
Raul Mario Huerta Jimenez
Nguyễn Phước Diệu
Nguyễn Dũng
Quỳnh Lê