LOADING ...

About

- [Manager Page] email:singer.khoimy@hotmail.com
- [Official] : https://www.facebook.com/fc.khoimy
- [Profile] : https://facebook.com/khoimy

Tóc như quạt hình =)))! Ko phải ai cũng mần dc zậy đâu ha
39,619 likes / 3,001 comments

Top comments

Trần Thị Bích Hồng
My Tuyết
Nhỏ Tâm
Trương Ngọc
Như Quỳnh
Nhi Laii
Ngọc Lan
Trần Thảo