LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Nhà báo Ngọc Vinh, một trong các thư ký tòa soạn của báo Tuổi Trẻ, nói với BBC:

"Theo tôi, rất khó mà có thay đổi gì trong tình hình hiện nay vì báo chí là một thế lực quan trọng có thể thay đổi một chế độ hay một quốc gia. Các tuyên bố của các lãnh đạo cho thấy, Đảng và Nhà nước phải nắm chắc công cụ báo chí, không để nó bị tư nhân hóa dưới bất kỳ hình thức nào và họ chưa sẵn sàng nới lõng tự do cho báo chí.

"Dĩ nhiên những người làm báo ở Việt nam luôn muốn được tự do làm báo, được tự do thể hiện chính kiến quan điểm của mình. Họ càng được tự do bày tỏ và biểu đạt sự thật thì báo chí càng có lợi và dân chúng cũng có lợi, xã hội cũng có lợi. Vì bị hạn chế và kiểm soát khá ngặt nghèo nên giờ đây báo chí, nhất là báo in giảm độc giả nhanh chóng."

"Và đó là cơ hội của mạng xã hội. Những vị lãnh đạo báo chí cũng từng lên tiếng khẳng định thực tế này và kêu gọi báo chí không được để mạng xã hội vượt mặt. Thế nhưng, điều kiện cần để báo chí có thể cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội là quyền tự do biểu đạt chứ không phải là bản quy hoạch báo chí mà ta đang chứng kiến."

"Từ những yếu tố đó, tôi muốn nói rằng việc kiềm hãm sức mạnh vô biên của báo chí chỉ có hại chứ không có lợi cho đất nước..."
View details

Quy hoạch báo chí Việt Nam: ‘Buồn lắm, nhưng sẽ làm thành công’?

Ý kiến nói việc quy hoạch báo chí được thực hiện bằng quan điểm coi báo chí là công cụ tuyên truyền và nhằm 'thu hẹp quyền ngôn luận'.

bbc.in
388 likes / 43 comments

Top comments

Minh Q Nguyen
Quoc Dung Nguyen
Nguyễn TienBoi
Sương An
Loc Tran
Hoangtung Vo
Hồ Dân Chủ
Hoàng Dũng
Nghiem Bui Quang
Nguyễn Quân