LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Nhân vụ vụ Mobifone-AVG đang nóng trở lại, mời quý vị xem lại bài cũ dẫn ý kiến một luật sư ở TP.Hồ Chí Minh: "Trừ khi có sự thỏa thuận giữa các bên, việc thu hồi tiền từ các cá nhân, tổ chức liên quan đến thương vụ này chỉ có thể được thực hiện theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền.

Việc này không thể thực hiện được bằng một kết luận thanh tra hay quyết định hành chính..."

[ Bbc.in Link ]
View details

Xử lý vụ Mobifone-AVG 'không thể duy ý chí'

Một luật sư ở TP. Hồ Chí Minh nói xử lý vụ Mobifone - AVG 'không thể duy ý chí' và thu hồi tiền phải qua phán quyết tòa án.

bbc.in
214 likes / 24 comments

Top comments

Thien Nguyen
Tung Nguyen Đăng
Hai Le
Nguyễn Hiển
Trần Tố
Phạm Thành Thao
Nguyễn Thành Vệ
Luong Pham
Phong Phan
Minh Minh