LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Tại thủ đô Caracas của Venezuela, nạn đạo tặc hoành hành lan ra cả nghĩa trang, tấn công người chết.

Tại nghĩa trang Cementerio del Sur lớn nhất của thành phố, hầu như ngôi mộ nào cũng bị đào bới, không còn nguyên vẹn, thậm chí có những ngôi mộ của các nhân vật lịch sử cũng bị đập phá.

Xương người bị đào trộm, đem bán cho các nghi lễ tôn giáo Santeria. Các băng nhóm tội phạm cũng lùng kiếm răng vàng và đồ trang sức có giá trị.
Video Loading ...
Đạo tặc tấn công người chết ở thủ đô Caracas, Venezuela
2,506 likes / 289 comments

Top comments

Lê Trung Kiên
Đỗ Hùng Cường
Tu Quy
Hạnh Trung Bùi Nguyễn
Đặng Ngọc Thạch
Đỗ Hoàng Thiện
Nguyễn Minh Khôi
Trần Tiến
Long Nguyễn
Nguyễn Văn Thịnh