LOADING ...

About

Pham Truong Official Fanpage !
Liên hệ:phamtruongentertainment@gmail.com

Học sinh mà ko cho nghỉ lễ ...
#thámtửhọcđường
#phamtruong
8,907 likes / 71 comments

Top comments

Nguyễn Mạnh Hùng
Nhất Phàm
Trân Trân
Lê Hưng
Lê Công Nguyên Khải
Trương Ngọc Quí
Trương Quang Vinh