LOADING ...

About

Pham Truong Official Fanpage !
Liên hệ:phamtruongentertainment@gmail.com

Ngày xưa đó mình đã ước ao, tình mình mãi không thể chia rời, cho dù sao cũng yêu suốt đời và dù sao cũng...
#phamtruong
3,609 likes / 93 comments

Top comments

Trần Thị Diễm My
Trần Thị Diễm My
Kỳ Hinh Dương
Đỗ Sang
Mạnh Ca
Trần Thị Diễm My
Kim Mạnh Thắng Nguyễn
Trần Thị Diễm My
Quá Đen