LOADING ...

About

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

Lễ này bạn sẽ làm gì? ra rạp xem ngay a heo-boy đầy nhiệt huyết.

Cre: Gia Đình Ngộ

HELLBOY| PHIM ĐANG CHIẾU TẠI RẠP
Đặt vé và combo ngay hôm nay | [ Lottecinemavn.com Link ]
132 likes / 4 comments

Top comments

Hương Hờ Hững
Tạ Đăng Hiếu Nghĩa
Ngọc Bích