LOADING ...

About

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

Đội tìm khách không ngại gì hết mà chỉ cần lý do thôi
LẬT MẶT: NHÀ CÓ KHÁCH | PHIM ĐANG CHIẾU
Tải app mua vé ngay với nhiều ưu đãi hấp dẫn | [ Lottecinemavn.com Link ]

Lotte Cinema님이 게시한 사진

229 likes / 46 comments

Top comments

Lê Hiền
Thủy Phạm
Trần Hồng Sơn
Jerry Pham
Hạnh Vũ
Trai Tháng Tám
Bùi Ngọc Anh
Tóc Xoăn
Nguyễn Thành Hưng
Quốc Khánh