LOADING ...

About

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

PEENAK - có ai còn nhớ đến cái tên làm mưa làm gió này.

PEENAK | NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI | KC 24.05.2019
Tải app xem thông tin phim mới nhất | [ Lottecinemavn.com Link ]
254 likes / 33 comments

Top comments

Tùng Lâm Nguyễn
Tú Nguyễn
Vũ Hung Anh
Hau Smile
Nguyễn Tâm
Quyên Lý
Lê Mỹ Huyền
Trịnh Nhật Quỳnh
Mao Tấn Phước