LOADING ...

About

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

Nghỉ lễ thì làm gì lập hội đi xem thôi.

LẬT MẶT: NHÀ CÓ KHÁCH | KC 12.04.2019
Tải app mua vé ngay với nhiều ưu đãi hấp dẫn | [ Lottecinemavn.com Link ]

Lotte Cinema님이 게시한 사진

118 likes / 10 comments

Top comments

Nhoc Lanh Chanh
Mi Mi
Nhoc Lanh Chanh
Liễu Hường
Quốc Khánh
Mỹ Hạnh
Nguyen Hoang Phúc
Đặng Sang