LOADING ...

About

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

HELLBOY HIỆN ĐANG GIỮ VỮNG NGÔI VƯƠNG
#1 TẠI TẤT CẢ PHÒNG VÉ.

HELLBOY | ĐANG KHỞI CHIẾU TẠI TẤT CẢ CÁC RẠP
Tải app mua vé ngay với nhiều ưu đãi hấp dẫn | [ Lottecinemavn.com Link ]
418 likes / 92 comments

Top comments

Linh Lee
Nguyễn Ngọc Thanh Thúy
Nguyễn Đạt
Xà Phồng
Ngọcanh Ngọc
Xuân Quyên
Huỳnh Thị Thanh Thảo
Anh Kim La
Bùi Trâm Anh
Phượng