LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    M-TP

M-TP

10,329,652 likes

About

Sơn Tùng M-TP Official
www.mtpentertainment.com

❤❤❤
Bac Ninh was littttttt !!!!
Thanks for coming there and supporting me
I love you all !!!!!!

Photos from M-TP's post

43,777 likes / 6,932 comments

Top comments

Ngọc Lan
Thư
Lại Đình Cương
Ngọc Minh Nguyễn
Trương Tiiểu My
Lê Thanh Trường
Cấn Minh Thắng
Nguyễn Thiên Trang
Phạm Thị Hồng Mến
Bao Le Quoc