LOADING ...

About

Liên hệ Ads & Booking:
☞ Manager Vinny Vũ : 0938888848
☞Email: Gil.contactinfo@gmail.com ( For Business Only)
☞ Facebook: https://www.facebook.com/Shadowgil
☞ Fanpage: https://www.facebook.com/WeloveGil

Cứ mỗi lần chúng tôi tụ lại với nhaooo

#GilLe #MiuLe #DuyKhanh #CauBeVuiVe
#Myteam #Goodtime
Video Loading ...
155,910 likes / 4,008 comments

Top comments

Kayla Nguyen
Hồ Song Hàng
Hương Lê
Nguyễn Hoàng Nam Phương
Nguyễn Kim Ngân
Ka Lac
Ella Tiên