LOADING ...

About

Chào mừng mọi người đã tới với OFFICIAL FACEBOOK | Facebook chính thức của Bằng Kiều! Post nào có ký hiệu (AD) sẽ do AD viết. Còn lại là của chính BK :)

Lần đầu tiên bay đi nước ngoài mà ko phải là đi show , lại đến 1 nơi lần đầu tiên đến .
Nói gì cho ngầu đâyyyy

타임라인 사진

1,546 likes / 98 comments

Top comments

Pham Hoang Phung
Trần Gia Hưng
Hien The
Trần Nam Thắng
Đức Nghiêm Nguyễn
Soạn Lê
Lặng Lẽ Nơi Này
Buông Bỏ
Michael Chen
Hong Tran