LOADING ...

About

Chào mừng mọi người đã tới với OFFICIAL FACEBOOK | Facebook chính thức của Bằng Kiều! Post nào có ký hiệu (AD) sẽ do AD viết. Còn lại là của chính BK :)

Dù đêm có hoá ngày
Dù đời đổi thay
Video Loading ...
46,082 likes / 872 comments

Top comments

Vũ Minh Quân
Nguyễn Xuân Hưởng
Haley Pham
Quách Trưởng Bản
Nguyễn Văn Cường
Huỳnh Ngọc Hiếu
Thắng Trần
Hải Đăng
Thái Lê