LOADING ...

About

Chào mừng mọi người đã tới với OFFICIAL FACEBOOK | Facebook chính thức của Bằng Kiều! Post nào có ký hiệu (AD) sẽ do AD viết. Còn lại là của chính BK :)

8/3 và những người phụ nữ tuyệt vời
Cảm ơn vì tất cả ❤ @ Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô Hà Nội

รูปภาพจากโพสต์ของ Bằng Kiều

490 likes / 10 comments

Top comments

Nguyễn Thành Văn
Trọng Vèo
Bridget Pham
Tuyết Nhung Võ
Cường Nguyễn
Quynh Mai
Đào Thùy Lương
Quốc Vịt