LOADING ...

About

MC of Paris by Night

Mỗi năm tôi phải làm một chuyện chưa bao giờ làm. Nam nay là đạo diễn một MV cho ca sĩ #ChauNgocHa Làm nhiều, lương ít nhưng hạnh phúc thì bao la vì được sáng tạo và làm nghệ thuật là cái mình đam mê nhất!! :))))

Cả nhà nhớ đón xem nhé!!
Video Loading ...
4,134 likes / 116 comments

Top comments

Thảo Lâm
Thanh Farmer
Quang Lam
Tung Dang
Quoc Nam
Tam Phuc
Huong Nguyen
Hero Kim
Quốc Hoa
Dung Nguyen