LOADING ...

About

Liên hệ Ads & Booking:
☞ Manager Vinny Vũ : 0938888848
☞Email: Gil.contactinfo@gmail.com ( For Business Only)
☞ Facebook: https://www.facebook.com/Shadowgil
☞ Fanpage: https://www.facebook.com/WeloveGil

#SHADOW nhà mình có ở đó không tar ?!?
Ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui nhé nhà mình ☺

#GIL #Loveyouguys
3,496 likes / 225 comments

Top comments

Đan Nguyễn
Quỳnh Phương
Thảo Huỳnh
Đinh Thuỳ Trang
Mỹ Nguyễn Châu
Bùi Đào