LOADING ...

About

Chào mừng mọi người đã tới với OFFICIAL FACEBOOK | Facebook chính thức của Bằng Kiều! Post nào có ký hiệu (AD) sẽ do AD viết. Còn lại là của chính BK :)

Nhiều con để làm gì?
Để có nhiều vệ sĩ
Nhà có 3 bạn vừa lên đai nâu , đi đâu kéo băng đảng đi cho yên tâm

Photos from Bằng Kiều's post

1,628 likes / 63 comments

Top comments

Đài Thanh Trịnh
Ung Dung
Hung Dao
Son Nguyên
Hung Dang
Như Tùng Nguyễn