LOADING ...

About

Chào mừng mọi người đã tới với OFFICIAL FACEBOOK | Facebook chính thức của Bằng Kiều! Post nào có ký hiệu (AD) sẽ do AD viết. Còn lại là của chính BK :)

Ngoài kia Minh Tuyết zơi...
Em ko đến bên anh chiều nayyy...
P/s: mặt bình tĩnh thế thôi, thật za là hấp các ông ạ

타임라인 사진

1,385 likes / 49 comments

Top comments

Thủy Bích
Mai Anh
Nguyen Hong Le
Huyền Trân
Ora Thy
Hoai Huong
Tuấn Mạnh
Trần Anh
Huy Nguyễn