LOADING ...

About

Quảng cáo, hợp tác vui lòng liên hệ:
Email: nguyensonph@gmail.com
FB: http://on.fb.me/1TWecnE

Góc Ngu Đần
Hôm qua thấy nó nghịch quá mà nhà thì không có lồng đành lấy cái khung để nhốt. Nó tưởng bị nhốt lồng thật cứ đứng im cả buổi gào mồm như thế kia đó
Nguồn: Nguyễn Mạnh Hùng

Photos from Hội hóng hớt đốt nhà hàng xóm's post

1,095 likes / 251 comments

Top comments

Toan Nguyen
Chú Cuội
Hoàng Tiến Huỳnh
Ông Lợi
Lê Huy
Dương Phan
Hoàng Long
Minh Chiến
Phạm Duy Toàn