LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    My Tam

About

My Tam Official Facebook.
Email: mt@mytamentertainment.com
www.mytam.info | www.youtube.com/MyTamOfficial

Đang công tác xa nhưng vẫn nhớ nhắc các bạn Mytafans đừng quên đến rạp xem ngay “Chị Mười Ba” đang xé mây rần rần nha!!! Nghe đồn chị ấy và anh Đường Băng cũng thích nghe Chị trợ lý hát lắm đó! ☺
#chimuoiba
Video Loading ...
CHỊ MƯỜI BA - PHẦN KẾT THẬP TAM MUỘI - Official Trailer l Khởi chiếu 29/3/2019

CHỊ MƯỜI BA - PHẦN KẾT THẬP TAM MUỘI - Official Trailer l Khởi chiếu 29/3/2019 ------------------------------------------------------------------------------...

5,545 likes / 213 comments

Top comments

Quang Dung Nguyen
Phu Lun Can Tho
Châu Châu
Clover VanAnh
Bùi Đăng Chúc
Trương Kim Thắng
Đỗ Thu Huyền
Ngọc Nguyễn
chung Nguyễn
Sherry Miyano