LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    My Tam

About

My Tam Official Facebook.
Email: mt@mytamentertainment.com
www.mytam.info | www.youtube.com/MyTamOfficial

Mỗi ngày mình phải luôn nỗ lực hơn ngày hôm qua. Chẳng ai muốn làm việc với một người năng lực yếu kém mà cái gì cũng muốn! - Lời của một chị trợ lý cho hay.
7,810 likes / 412 comments

Top comments

Hà Lê
Phương Thị Tuyết Nguyễn
Travis Burke
Nguyễn Mạnh Bằng
Phạm Thùy Trang
Mỹ An
Hong Van Nguyen
Thu Hương Myta