LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    My Tam

About

My Tam Official Facebook.
Email: mt@mytamentertainment.com
www.mytam.info | www.youtube.com/MyTamOfficial

Những khoảnh khắc đẹp từ đêm diễn tối qua của chị trợ lý...

⚡Nơi Mình Dừng Chân: [ Youtu.be Link ]
⚡Khi Ta Yêu: [ Youtu.be Link ]
⚡Đời Là Giấc Mơ: [ Youtu.be Link ]
⚡Dường Như Ta Đã: [ Youtu.be Link ]
⚡Người Hãy Quên Em Đi: [ Youtu.be Link ]

#noiminhdungchan #khitayeu #doilagiacmo #ostchitrolycuanh #duongnhutada #nguoihayquenemdi #mytam #haanhtuan

Photo: Kieng Can, Van Kwai

My Tam님이 게시한 사진

8,338 likes / 366 comments

Top comments

Nai Patri
Ngọc Nguyễn
Phạm Lê Yến Linh
Huyền Trương
Ken Nguyễn
Phương Thị Tuyết Nguyễn
Bảo Lê
Hoang Kim Ho