LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    My Tam

About

My Tam Official Facebook.
Email: mt@mytamentertainment.com
www.mytam.info | www.youtube.com/MyTamOfficial

Lần đầu cô ấy xé mây với “Khi ta yêu” trên sân khấu

#khitayeu #mytam #phanmanhquynh #ostchitrolycuaanh
Video Loading ...
KHI TA YÊU - MỸ TÂM (LIVE PERFORMANCE)

Live Video by My Tam performing "Khi Ta Yêu". ©2019 MT Entertainment Records. All rights reserved. - Composer: PHAN MẠNH QUỲNH - Executive Producer: PHAN THỊ...

3,493 likes / 177 comments

Top comments

Trần Ngọc Sơn
Nguyên Thảo
比希比希
Van Thuy Do
Ngọc Nguyễn