LOADING ...

About

Nghệ sĩ HOÀNG THUỲ LINH

Liên hệ biểu diễn & quảng cáo:
- Phone: 0912 699 799 (Huệ)
- Email: contact.hoangthuylinh@gmail.com

Bình chọn cho những cô gái Hà Nội mà tôi yêu nhé các bạn!


Cách vote qua Google
[ Facebook.com Link ]
Cách vote qua Facebook
[ Facebook.com Link ]

Video tổng hợp dạy cách vote
[ Facebook.com Link ]

#AXNAsia #Asiasgottalent #Hanoixgirls #GiaLinhSongLinh
Video Loading ...
[Semi-Final 3 - Episode 8] From Hanoi, with POWER.

From Hanoi, with POWER.

#AXNAsia #AsiasGotTalent #HanoiXGirlPower

142 likes / 1 comments