LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Trong tình hình diễn biến ba mẹ dành hết thời gian đi cám ơn khán giả Lật Mặt 4 thì lễ giỗ Tổ này 4 em ở nhà thu hoạch trái cây và tự chăm sóc lẫn nhau. Thật chứ ngày nào về tới nhà là tụi nhỏ ngủ hết rồi.
Mai mốt ba mẹ bù đắp sau nha
#LyHaiMinhHa

Photos from Ly Hai Minh Ha's post

21,752 likes / 229 comments

Top comments

Mỹ Kiều
Tường Đầu Bạc
Phanthi Quynhdiem
Nguyễn Phương Thuý
Lê Huệ
Thanh Thu Trần
Ngọc Nữ
Tín Nguyễn
Thu Phương