LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Điều gì sẽ làm bạn tiếc 'đứt ruột' nếu bỏ lỡ phim ma hài nóng nhất tháng 4 'Lật Mặt: Nhà Có Khách?'
Đón “Khách” cùng Vua Hùng nha các bạn.

LẬT MẶT 4 đã chiếu toàn quốc rồi nha các bạn.
Lịch chiếu: [ Moveek.com Link ]
Đơn Vị Bảo Trợ Truyền Thông: Metub, Chicilon, Yeah1, Yan, Moveek...

#LatMat4 #NhaCoKhach #lyhaiproduction

[ M.tiin.vn Link ]
View details

Điều gì sẽ làm bạn tiếc 'đứt ruột' nếu bỏ lỡ phim ma hài nóng nhất tháng 4 'Lật Mặt: Nhà Có Khách?' - Tiin.vn

Trong lúc vô số bom tấn đang 'tấn công' màn ảnh rộng, không phải không có lý do mà 'Lật Mặt: Nhà Có Khách' được chờ đợi đến thế. - Tiin.vn

m.tiin.vn
981 likes / 55 comments

Top comments

Vợ Cua Thag Poy
Nguyễn Chương
Vàng Vàng
Vợ Cua Thag Poy
Tấn Đạt Nguyễn
Vợ Cua Thag Poy
Tân Sniper's
Tốt Nguyễn
Nguyễn Công Như
Thao Nguyen