LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Điều gì sẽ làm bạn tiếc 'đứt ruột' nếu bỏ lỡ phim ma hài nóng nhất tháng 4 'Lật Mặt: Nhà Có Khách?'
Đón “Khách” cùng Vua Hùng nha các bạn.

LẬT MẶT 4 đã chiếu toàn quốc rồi nha các bạn.
Lịch chiếu: [ Moveek.com Link ]
Đơn Vị Bảo Trợ Truyền Thông: Metub, Chicilon, Yeah1, Yan, Moveek...

#LatMat4 #NhaCoKhach #lyhaiproduction

[ M.tiin.vn Link ]
View details

Điều gì sẽ làm bạn tiếc 'đứt ruột' nếu bỏ lỡ phim ma hài nóng nhất tháng 4 'Lật Mặt: Nhà Có Khách?' - Tiin.vn

Trong lúc vô số bom tấn đang 'tấn công' màn ảnh rộng, không phải không có lý do mà 'Lật Mặt: Nhà Có Khách' được chờ đợi đến thế. - Tiin.vn

m.tiin.vn
969 likes / 55 comments

Top comments

Thinhieu Thuong
Nguyễn Duy Linh
Tấn Đạt Nguyễn
Camellia Dương
Tình Bụi
Khánh Hòa
Nguyễn Chương
Tường Đầu Bạc