LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Review cảm nhận của khán giả về phim Lật Mặt: Nhà Có Khách . Nghỉ lễ rồi, ra rạp xem ngay và luôn thôi. Cám ơn tình cảm của các bạn rất nhiều ♥♥♥

LẬT MẶT 4 đã chiếu toàn quốc rồi nha các bạn
Lịch chiếu: [ Moveek.com Link ]
Đơn Vị Bảo Trợ Truyền Thông: Metub, Chicilon, Yeah1, Yan, Moveek...

#LatMat4 #NhaCoKhach #LyHaiProduction

Ảnh từ bài viết của Ly Hai Minh Ha

109 likes / 22 comments

Top comments

Camellia Dương
Ánh Tuyết
Su Su
Thằng Dẹo
Vương Thảo
Tina Trần
Balap Baxam Bala Linhnguyen