LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Lý Hải muốn đưa món ăn lạ cho khán giả nước ngoài để họ biết văn hóa và con người Việt Nam
Video Loading ...
Phóng sự quá trình đưa phim Lật Mặt: Nhà Có Khách trình chiếu ở nước ngoài
2,179 likes / 57 comments

Top comments

Binh Nguyen
Nguyễn Thế Bảo
Duyen Pham
Nhan Nguyen
Hanhcuong Senven
Le VAn
Le Hoang Quoc Lam
Huyen Nguyen