LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Bphone

About

Fanpage chính thức về Bphone -Trải nghiệm không giới hạn

CEO NGUYỄN TỬ QUẢNG: 'NẾU THAY ĐỔI ĐỊNH KIẾN, VIỆT NAM SẼ LÀ CƯỜNG QUỐC CÔNG NGHỆ'

Tại chương trình Cất cánh trên VTV1 ngày 24/2 với chủ đề "Cứ đi rồi sẽ đến", CEO của Bkav chia sẻ, định kiến người Việt không thể làm ra những sản phẩm cạnh tranh với các nước lớn là giới hạn chính cho sự phát triển đất nước.
View details

CEO Nguyễn Tử Quảng: 'Nếu thay đổi định kiến, Việt Nam sẽ là cường quốc công nghệ' - VnExpress Kinh Doanh

Theo người sáng lập BKAV, định kiến người Việt không thể làm ra những sản phẩm cạnh tranh với các nước lớn là giới hạn chính cho sự phát triển đất nước.

vnexpress.net
5,439 likes / 308 comments

Top comments

Vũ Dương
Thai Nguyen
Ngo Minh Tuan
Trịnh Thăng
Nguyễn Việt Nam
Pham Ho
Nguyễn Chương Nguyên
Minh Vuong Nguyễn
Hưng Đỗ
Nguyen Thang