LOADING ...

About

Tôi ♥ Việt Nam | I ♥ Vietnam - http://ourvietnam.org
Việt Nam , Vietnam , Tôi yêu Việt Nam , I love Vietnam

"Có người yêu bác nào hay chị em nào như người yêu em không cơ chứ...

Đi ra đầu ngõ ăn bún đậu bảo make up SƯƠNG SƯƠNG nhẹ nhàng xong phang quả mặt 7749 lớp trang điểm như đi đám cưới bồ cũ vậy. ‍♂‍♂

Em ngủ một giấc rồi dậy mới thấy đang phủ nốt phấn. "

Nguồn: Anh Nam Nguyen/ HKN
113 likes / 29 comments

Top comments

Minh Khanh
Lê Quốc Hiếu
Lê Thanh Thảo
Phan Hồng Nhung
Ánh Linh
Nhung Nguyễn
Văn Văn
Nguyễn
Mai Trần
Minh Anh