LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    EWAY.VN

About

Eway - Công ty công nghệ hàng đầu với tham vọng xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh về Affiliate Marketing (Tiếp thị Liên kết).

Một trong các câu hỏi thường gặp nhất trong buổi phỏng vấn lập trình viên thông thường là dạng như Interface là gì? Dùng Interface như thế nào? Em biết nguyên tắc SOLID không? Em biết bao nhiêu Design Pattern? bla bla ... Nhưng phần vui nhất thường là cả người hỏi lẫn người trả lời thường không nắm rõ quan hệ của các thành phần trên với nhau và ứng viên hay được đánh giá cao hơn khi biết nhiều Design Pattern hơn.

Kinh nghiệm của anh em với việc này là gì, xin mới cho ý kiến.
- Eway đang tuyển dụng thêm nhiều vị trí từ CTO đến PO, DevOps, Java, Python, PHP xin mời anh em apply hoặc share giúp một tay :D
[ Eway.vn Link ]
[ Eway.vn Link ]
[ Eway.vn Link ]
[ Eway.vn Link ]

- Thông tin về Eway và đội ngũ kĩ sư của chúng tôi:
[ Eway.vn Link ]
[ Medium.com Link ]
[ Github.com Link ]
View details

Quan Hệ Giữa SOLID, GoF và Coding Guideline, Tại Sao Bạn Phải Quan Tâm?

Fun fact: Áp dụng nhiều design pattern hơn không chắc đem lại thêm giá trị cho phần mềm.

medium.com
10 likes / 2 comments