LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Sản phẩm không dành cho người Nhật, chỉ dành cho người Việt. Vậy hoá ra người Việt không đc tính là người?

#docbaogiumban
5,275 likes / 454 comments

Top comments

Tuan Van
Tuan Tran
Võ Thanh Thạnh
Phước Trung Huỳnh
Huỳnh Thiện Chí
Luong Thanh An
Thanh Huynh
Hồ Khánh
Duong Bich Vui
Dang Nguyen