LOADING ...

About

Korean singer in V-pop 원하리입니다
Manager : Do Hoang Vu
유투브: https://m.youtube.com/user/HariWonofficial
Insta ID: wonhari
Email : Hariwonxinhdep@gmail.com

"Từng hạt tuyết rơi trắng trên lối đi xưa nào ai có nhớ
Tìm đâu đó chốn đôi ta hẹn hò
Thầm mong bên nhau nguyện cầu sánh đôi tới chân trời.
Trọn đời dẫu trao anh, em không cần hối tiếc..."

#HariWon #HoaTuyet #MV
Video Loading ...
[MV] Hoa Tuyết - Hari Won
2,191 likes / 195 comments

Top comments

Thi Ha Tran
Thập Tứ
Nguyễn Ngọc Thảo
Lan Trương
Hari Lưu Huỳnh
Huỳnh Văn Tất
Konoha Naru Hina
Suri Trần
Lan Hương Nguyễn
Hài Trần