LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Bất cứ khi nào các bạn thấy ai đang định cư hoặc du học Mỹ, Anh, châu Âu, Nhật... mà nói “Việt Nam tốt lắm, thế giới sao bằng” rồi chửi dân VN sao đòi này đòi kia hoài thì cứ hỏi họ 2 câu:
1. Tốt vậy sao không về?! Hoặc “Tốt vậy sao đi?”
2. Ba má anh em bạn làm gì, quan hệ với ai trong chính phủ?

Là đủ. Không cần cãi, tranh luận làm gì cho mệt trước khi họ trả lời rõ ràng rành mạch 2 câu này. Vì bản chất nguỵ biện của họ nằm ở hành động rồi.

Cứ comment liên tục 2 câu này cho họ. Khỏi tranh luận.

#CYCAL
3,235 likes / 221 comments

Top comments

Vantam Dang
Nguyễn Thành Tạo
Tâm Đỗ
Cương Tẹt
Minh Quang
Lê Ngọc
Nguyễn Ngọc Luân
Thanh Tran
Thanh Hải
Đỗ Nana