LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,963,308 likes

About

Be yourself & Stay cool!

NGƯỜI CŨ NHỚ THÌ ĐƯỢC CÒN YÊU LẠI THÌ KHÔNG BAO GIỜ

Khi chia tay thì hãy nhớ đến lý do bắt đầu, còn khi quay lại thì phải nhớ lại lý do trước đó chia tay.

[ Guu.vn Link ]
View details

Người cũ nhớ thì được còn yêu lại thì không bao giờ

Khi chia tay thì hãy nhớ đến lý do bắt đầu, còn khi quay lại thì phải nhớ lại lý do trước đó chia tay.

guu.vn
671 likes / 47 comments

Top comments

Hailey Nguyen
trần tuấn
Sam Sam Nguyễn
Trà Trân Châu
Trần Thị Xuân Ái
Đặng Nguyễn Huyền Trang
Cherry Bích Trâm
Sao Bang Lanh Gia
Hoàng Thu Ngà
グエンテイカム グエンテイカム