LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,963,486 likes

About

Be yourself & Stay cool!

KHOA HỌC XÁC NHẬN: LŨ MÈO THỰC SỰ BIẾT TÊN CỦA CHÚNG NÓ, CHẲNG QUA LÀ GIẢ ĐIẾC THÔI

Quả đúng là các "hoàng thượng". Rất thông minh nhưng không quan tâm đến các "sen" nói gì.

[ Guu.vn Link ]
View details

Khoa học xác nhận: Lũ mèo thực sự biết tên của chúng nó, chẳng qua là giả điếc thôi

Quả đúng là các "hoàng thượng". Rất thông minh nhưng không quan tâm đến các "sen" nói gì.

guu.vn
91 likes / 30 comments

Top comments

Hồng Ngọc
Ánh Như
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Khánh Nguyễn
Jennifer Dao
Tiên Hoa
Hương Nguyễn
Huong Phan
Thu Trang
Xuan Do