LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,963,373 likes

About

Be yourself & Stay cool!

NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI: BẢN THÂN THÌ BỎ BÊ NHƯNG LẠI LÀM NGHỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG???

Nghề nghiệp là thứ nuôi sống bạn mỗi ngày nhưng chưa chắc đã phản ánh đúng thực chất con người bạn. Đôi khi nó còn đối lập đến nực cười.

[ Guu.vn Link ]
View details

Nghịch lý cuộc đời: Bản thân thì bỏ bê nhưng lại làm nghề chăm sóc khách hàng???

Nghề nghiệp là thứ nuôi sống bạn mỗi ngày nhưng chưa chắc đã phản ánh đúng thực chất con người bạn. Đôi khi nó còn đối lập đến nực cười.

guu.vn
154 likes / 17 comments

Top comments

Dung Nhi
Đình Nam
Sienna Nguyễn
Việt Anh
Mami Ajmayo
Phuong Chi
Trương Trinh
Nhi Hồ
Lý Kim Chi