LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,963,506 likes

About

Be yourself & Stay cool!

KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MINH: MUỐN SỐNG LÂU HƠN HÃY HẸN HÒ TẢN BỘ Ở CÔNG VIÊN

Bên cạnh các lợi ích quen thuộc “ai cũng biết” như tốt cho tim mạch, cân bằng bữa ăn và giấc ngủ, giảm cân lành mạnh, khoa học đã chứng minh, mỗi ngày dành 20 phút đi bộ ở nơi nhiều cây xanh, hít thở khí trời, bạn sẽ phấn chấn hơn.

[ Guu.vn Link ]
View details

Khoa học đã chứng minh: Muốn sống lâu hơn hãy hẹn hò tản bộ ở công viên

Bên cạnh các lợi ích quen thuộc “ai cũng biết” như tốt cho tim mạch, cân bằng bữa ăn và giấc ngủ, giảm cân lành mạnh, khoa học đã chứng minh, mỗi ngày dành 20 phút đi bộ ở nơi nhiều cây xanh, hít thở khí trời, bạn sẽ phấn chấn h...

guu.vn
32 likes / 2 comments

Top comments

Thanh Triệu Đô
Jack Fruit