LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,963,355 likes

About

Be yourself & Stay cool!

NHỮNG CẶP CON GIÁP TƯƠNG XUNG LẤY NHAU KHÓ ẤM ÊM, GIA ĐẠO LỤC ĐỤC, CỦA CẢI TIÊU TÁN

Ngoài quan niệm "tứ hành xung" thì theo tử vi phong thủy, trời sinh đã có một số cặp đôi con giáp rất xung khắc nhau từ chuyện hôn nhân gia đình cho đến sự nghiệp, khi đến với nhau rất dễ tan cửa nát nhà, của cải tiêu tán.

[ Guu.vn Link ]
View details

Những cặp con giáp tương xung lấy nhau khó ấm êm, gia đạo lục đục, của cải tiêu tán

Ngoài quan niệm "tứ hành xung" thì theo tử vi phong thủy, trời sinh đã có một số cặp đôi con giáp rất xung khắc nhau từ chuyện hôn nhân gia đình cho đến sự nghiệp, khi đến với nhau rất dễ tan cửa nát nhà, của cải tiêu tán.

guu.vn
97 likes / 1 comments

Top comments

Thùy Nguyễn