LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,963,506 likes

About

Be yourself & Stay cool!

ĐỪNG KHÓC VÌ MỌI THỨ ĐÃ KẾT THÚC, HÃY CƯỜI VÌ NÓ ĐÃ XẢY RA

Sinh ra trên đời, người ta vốn chỉ là một hạt bụi. Số kiếp ngắn ngủi vô cùng, vòng xoay cuộc sống cứ dẫn ta đi mãi. Lạc bước trăm năm rồi cũng đến lúc dừng chân. Mộng đẹp thì không bền, tỉnh giấc sẽ tàn phai, họa chăng chỉ còn tiếng thở dài trong đêm hư tĩnh…

[ Guu.vn Link ]
View details

Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra

Sinh ra trên đời, người ta vốn chỉ là một hạt bụi. Số kiếp ngắn ngủi vô cùng, vòng xoay cuộc sống cứ dẫn ta đi mãi. Lạc bước trăm năm rồi cũng đến lúc dừng chân. Mộng đẹp thì không bền, tỉnh giấc sẽ tàn phai, họa chăng chỉ ...

guu.vn
990 likes / 26 comments

Top comments

Nguyen Hoang Thanh Cung
Đỗ Quế Mi Hương
Trung Tran
Ngân Nana
Cat Tren Sa Mac
Ngân Nana
Christina Le