LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    GUU

GUU

2,958,072 likes

About

Be yourself & Stay cool!

SAI LẦM LỚN CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ SỐNG VỚI CÁI TÔI QUÁ LỚN

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa sự tự tin và tự ái, tự trọng lớn và cái tôi lớn. Thực chất, cái tôi lớn chỉ khiến cuộc sống của chúng ta tăng thêm sự tham, sân, si mà thôi.

[ Guu.vn Link ]
View details

Sai lầm lớn của đời người là sống với cái tôi quá lớn

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa sự tự tin và tự ái, tự trọng lớn và cái tôi lớn. Thực chất, cái tôi lớn chỉ khiến cuộc sống của chúng ta tăng thêm sự tham, sân, si mà thôi. Người thông minh có 6 đặc trưng này, bạn có mấy đi....

guu.vn
283 likes / 13 comments

Top comments

Trucngan Le
Đậu Thương
Tran Kimxoan
Nguyễn Cỏ Mềm Thảo
Lê Lan
Phuong Nguyen