LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

#Leostream về những chuyện hay trong quá khứ. Bao gồm:
- Chế độ phong kiến ở châu Âu, sự thối nát và sự sụp đổ cuả nó

- Người phát minh ra khẩu AK47 và game Tetris không đc hưởng thành quả của mình tạo ra

- Vua chúa thời xưa dị dạng gớm ghiếc vì quan hệ cận huyết
- Vì sao người ta mê tín dị đoan? Nhân quả quả báo làm sao mau tới?

10 rưỡi tối t5 và CN sẽ có #Leostream về nhiều chủ đề lịch sử hay ho tương tự. Nhớ đón xem.
Đừng quên like share, chọn xem đầu tiên- see first fb tui, page tui, youtube tui.

Và tham gia các page tui nữa:
Page giải trí : [ Facebook.com Link ]

Page học tiếng anh:[ Facebook.com Link ]

Group vui vẻ : [ Facebook.com Link ]
Video Loading ...
Nhà phát minh game Tetris KHÔNG ĐC XU NÀO??

Lại 1 #Leostream nữa về những đề tài kiến thức lịch sử, bao gồm: - Chế độ phong kiến ở châu Âu, sự thối nát và sự sụp đổ cuả nó: [ Wccshoeing.wordpress Link ]...

509 likes / 16 comments

Top comments

Thẩm Chẳn Tuấn
Nguyễn Thích
Cao Thang Do
Long Bànánà
Thành Luân Lê
Phương
Tuấn Minh
Phạm Việt Hùng
Quan Nguyen
Jessica Sau