LOADING ...
Pages    Vietnam     Media    Facebook app

About

Chào mừng bạn đến với trang chính thức của Facebook Việt Nam.

Khi vô tình đọc được các dòng trạng thái tiêu cực của bạn bè đăng lên Facebook, bạn sẽ làm gì để giúp đỡ họ?

Nếu cảm thấy lo lắng cho họ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Hoặc nếu không thể trực tiếp nói chuyện, bạn có thể gửi báo cáo bài viết đó đến Facebook.

Chúng tôi có các nhóm làm việc toàn cầu 24/24 và có thể giúp đỡ bạn bè của bạn trong trường hợp này. Chúng tôi sẽ đề nghị bạn liên hệ với đường dây trợ giúp và gợi ý cho bạn một số mẹo để giúp những người bạn của mình.

Nếu như ai đó đang gặp nguy hiểm cần giải quyết khẩn cấp, người dùng Facebook xin vui lòng gọi điện đến các đường dây nóng để có sự can thiệp kịp thời.
Video Loading ...
When friends are in need, reaching out can make a difference.

When friends are in need, reaching out can make a difference. On Facebook, if someone posts something that makes you concerned about their well-being, you can reach out to them directly—we can help with what to say—or report the post to us. We have teams working around the world, 24/7, who review reports that come in so we can get people help. We also suggest contacting a help line and offer other tips and resources for people in distress. Of course, if someone is in immediate danger, please call emergency services. [ Facebook.com Link ]

430 likes / 86 comments

Top comments

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
Christine Huang
Nam Võ
Trần Công Nguyên
Bình Jinikiu
Linh Pham
Nguyễn T. Thanh Lam