LOADING ...
Pages    Vietnam     Media    Facebook app

About

Chào mừng bạn đến với trang chính thức của Facebook Việt Nam.

Làm cách nào để xem lại những email gần đây mà Facebook đã gửi cho bạn?

Nếu bạn đã từng được nhận email từ Facebook, bạn có thể kiểm tra xem liệu email đó có được gửi đến từ facebookmail.com hay không và dễ dàng xem lại danh sách các email bằng cách vào phần Cài đặt bảo mật và đăng nhập.

Cách xem lại những email mà Facebook đã gửi cho bạn:
1. Đi tới Cài đặt bảo mật và đăng nhập ở trên cùng bên phải của Facebook. Sau đó, nhấp vào Cài đặt rồi chọn Bảo mật và đăng nhập.
2. Cuộn xuống mục Xem email gần đây từ Facebook và nhấp vào Xem.

Dưới đây là một vài điều cần lưu ý:
• Trong mục Bảo mật, chúng tôi sẽ hiển thị các email bảo mật (chẳng hạn như yêu cầu thay đổi mật khẩu của bạn) trong 2 tuần vừa qua.
• Nếu thấy email cho biết chúng tôi đã thay đổi mật khẩu hoặc tài khoản Facebook của bạn mà bạn không nhớ là đã thực hiện việc đó, bạn có thể nhấp vào Tôi không làm điều này hoặc Bảo vệ tài khoản của bạn để thông báo chúng tôi biết. Nhờ vậy, chúng tôi có thể giúp bạn xem lại hoạt động gần đây.
• Trong mục Khác, chúng tôi sẽ hiển thị các email khác mà Facebook đã gửi cho bạn trong 2 ngày vừa qua.
• Nếu email có chứa liên kết đặc biệt hoặc mã bảo mật, chúng tôi có thể ẩn thông tin đó trong Cài đặt bảo mật và đăng nhập để giúp bảo vệ tài khoản Facebook. Có thể bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản email của mình để xem thông tin đó.

Lưu ý, không bao giờ nhấp vào liên kết trong email tự cho là gửi từ Facebook nếu bạn không thể xác nhận rằng chúng tôi đã gửi email đó.
404 likes / 134 comments

Top comments

Huỳh Đức
Nguyễn Thị Xuân Trang
Minh Thuan
Bá Đông
NgỌc KÒy
Chiến Lv
Miền Cát Trắng
Vi Thị Dích
Khoai Tây Chín
Nguyễn Hải Anh