LOADING ...

About

REPRESENT V.I.E.T R&B

Ù uôi, mấy khi ông Bô có dịp đi đón siêu phẩm của đại gia đình nhà Samsung lại chả háo hức? Bà con xem hộ ông Bô nên chọn xì tai lịch lãm hay phong trần để đi đón em ấy nhở
#GalaxyS10
Video Loading ...
275 likes / 13 comments

Top comments

Đặng Hưng
Bùi Ngọc Quý
Nam Thanh
Cao Thi Hà