LOADING ...

About

Contact For Booking:
Hotline: 0915 98 5678
Email: khacvietmusic@gmail.com
www.khacviet.vn

Thứ 7 máu chảy về tim nên ta yêu lại từ đầu em nhé! <3

#YeuLaiTuDau #KhacViet #DaLatCountDown
Video Loading ...
Khắc Việt - Yêu Lại Từ Đầu Với Hơn 30 Nghìn Khán Giả Tại Đà Lạt - Countdown Chào Đà Lạt 2019
7,085 likes / 261 comments

Top comments

Phạm Quốc Khánh
Phạm Khắc Quang
Hải Tuần Lộc
Ngũ Pôn
Con Ông Phật
Sói Bụng Bự
Hạc Hiên